Viếng cô chị Võ Thị Sáu lúc nữa đêm tại côn đảo nghĩa trang Hàng Dương

Viếng cô sáu ở nghĩa trang hàng dương côn đảo, hình ảnh người con gái đất đỏ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, hồn cô linh thiên phù trợ người dân côn đảo, nếu có dịp đến côn đảo ghé viếng qua mộ cô sáu ..  Xem thêm: du lịch côn đảo

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

HOA SEN CHÂU Á TOURISM